Vrouwen: de 4 basistypen

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Maar vrouwen verschillen uiteraard ook onderling van elkaar en hetzelfde geldt voor mannen. Al deze verschillen brengen leven in de brouwerij en kruiden ons leven met vreugde, verbazing, ongeloof, onrust, slapeloze nachten,spanning, plezier, hopen fustraties, humor en noem maar op…
4 mannelijke basistypen en 4 vrouwelijke basistypen tekenen zich af. Natuurlijk draagt iedereen bepaalde trekken van de 4 typen met zich mee. Toch kunnen we duidelijk constateren hoe bij de meeste mensen 1 of 2 types duidelijk overheersen. En hoe anderen op die duidelijke kenmerken inspelen.

woman holding book

Photo by Dzenina Lukac on Pexels.com

Veel vrouwen en mannen dromen van een man of vrouw waarin deze vier types harmonisch met elkaar versmolten zijn. Whisfull thinking natuurlijk, want dit is een schier onmogelijke zaak is. We zijn wel allemaal gelijk maar intussen ook stuk voor stuk unieke wezens.

De vier vrouwelijke basistypen

DE MAAGDELIJKE VROUW

 • Vrouwen die uitgesproken maagdelijke eigenschappen bezitten, worden al snel bestempeld als bazige, feministische, kille en zelfs asociale individuen. In werkelijkheid bezitten deze dames een sterke persoonlijkheid die hen toelaat zich te focussen, problemen op te lossen, leiding te geven en te (re)organiseren.
 • Deze dames hebben een welomlijnd doel voor ogen dat ze meestal ook bereiken. Dat ze daartoe mannelijke patronen moeten overnemen, zal hen worst wezen.
 • Het spreekt vanzelf dat dit type vrouw niet beantwoordt aan het beeld dat mannen (en de maatschappij in het algemeen) zich gevormd hebben van “een vrouw”. Dit lokt bij bange, weinig flexibele mannen en vrouwen, agressie op van een wisselende intensiteit.
 • De maagdelijke vrouw vinden we vooral terug in de zakenwereld en in de politiek. Maar we ontdekken haar ook op de barricaden waar ze vrouwenbewegingen draaiend houdt. Van daaruit komt ze op voor al haar onderdrukte en mishandelde zusters, probeert ze de prostitutie menselijker te maken, vrouwenvluchthuizen op te richten en natuurlijke bevallingen te promoten.

DE KWETSBARE VROUW

 • Een kwetsbare vrouw is uitgerust met een goed en fijn gevoelsleven waardoor ze menselijke relaties een grote plaats in haar leven geeft.
 • Een kwetsbare vrouw is op de eerste plaats moeder, dochter, echtgenote of vriendin. Ze is sterk op anderen gericht en ziet het als haar taak hen bij te staan in hun persoonlijke of sociale ontwikkeling.
 • Een leven zonder relatie is geen leven voor deze vrouw. Ze probeert steevast een sterke, vaste en passende partner te vinden aan wiens ideaalbeeld ze beantwoordt. Deze vrouw streelt het ego van elke man.
 • De kwetsbare vrouw is de vrouw die het zwaarst gewond kan raken in het leven. Dit, omdat ze zo gemakkelijk kan overheerst, vernederd en mishandeld worden door sterke mannen én sterke vrouwen.
 • Sommige kwetsbare vrouwen kunnen onverwacht dominant uit de hoek komen. Dit is slechts een ongelukkige reactie op de onverschilligheid, de woede van anderen en hun overheersing, die ze moeten ondergaan.
 • Kwetsbare vrouwen die onvoldoende waardering en liefde (hun brandstof) ontvangen, kunnen afglijden naar een depressie en algehele lusteloosheid.
 • De kwetsbare vrouw is verzorgend, trouw en koesterend. Ze heeft niet de behoefte om zelf te handelen, maar laat dit liever aan anderen over. Op die manier ondergaat ze vaak de gevolgen van de beslissingen van anderen, wat helaas ten koste gaat van haar persoonlijke creativiteit en evolutie.

DE CREATIEVE VROUW

 • Deze vrouw vormt de muze, de inspiratiebron voor kunstenaars en voor alle mannen die scheppend bezig zijn.
 • In het leven van de creatieve vrouw draait alles rond kunst en schoonheid. Zo vergroot, verdiept en verfijnt zij emoties, waardoor anderen in vervoering raken.
 • Ook beschikt dit type vrouw over de gave om direct tot het hart of de essentie van mensen, dingen en situaties door te stoten. Ze verbindt zich probleemloos met de geest van de dingen en kan er zich op concentreren. Waarna ze de kracht van bewust horen en zien uitstraalt naar haar omgeving.
 • Uiteraard is deze vrouw een opvallende, zelfs fascinerende verschijning en geboren om mensen te verleiden. Goochelend met woorden, klanken en vormen is deze dame evengoed in staat mensen illusies te verkopen en te misleiden.
 • Wanneer de creatieve vrouw echter voeling krijgt met de eeuwige waarheid, is zij in staat harmonie uit te stralen en anderen te leiden. Dan vertegenwoordigt deze bewuste vrouw een altijd durende bron van energie, een nooit opdrogende stroom van informatie. Op deze manier vitaliseert ze heel veel mensen. Werken wordt een tijdloos spel voor deze vrouw die altijd actief is en geïnspireerd.

DE VENUSVROUW

 • Over venusvrouwen kunnen we eigenlijk heel kort zijn. Liefde, eros, seks, schoonheid en sensualiteit vormen de pijlers in het leven van elke Venusvrouw.
 • venusvrouwen zijn gulle vrouwen die anderen aansporen om hun aantrekkingskracht volledig te ontplooien en optimaal te benutten. En om creatief te zijn via voortplanting en zelfontwikkeling.
 • De kracht van deze vrouw uit zich op het visueel en auditief vlak. Zij is in staat om uit het niets zomaar iets nieuws te laten groeien.
 • Uiteraard heeft de venusvrouw horden bewonderaars en is ze bijna voortdurend omringd door vrienden en/of minnaars.
 • Let wel: haar aantrekkingskracht heeft opvallend weinig te maken met uiterlijke schoonheid. Ze komt van dieper, is ook subtieler. Andere vrouwen bestuderen de venusvrouw veelvuldig en vragen zich hierbij dikwijls af: “wat heeft zij dat ik niet heb?”

Bron

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.