Passie van de week: Numerologie

Numerologie is een pseudo-wetenschap die zich toelegt op enerzijds de esoterische en symbolische aspecten van getallen, en anderzijds op bredere interpretaties van getallensymboliek. Pseudo, want de invloed van getallen en hoe de berekeningen gemaakt kunnen worden, verschillen nogal, en daarom staat numerologie vaak ter discussie. Want numerologen koppelen aan de individuele letters van een alfabet een getalswaarde, waarbij dat getal een occulte symbolische betekenis zou hebben. Gezien er verschillende alfabetten bestaan, kan een identiek woord verschillende getalswaarden als uitkomst hebben.

concept numbers red background style

Photo by Black ice on Pexels.com

Numerologie werd algemeen verspreid door de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras. Hoewel hij vooral bekend staat om zijn wiskundige stelling, was hij ook de grondlegger van de hedendaagse numerologie. In alles rond hem zag hij getallen, en uit de getallenvormen bouwde hij figuren op. Zo was er een continue interactie tussen zijn wiskundige bevindingen en zijn inzicht in getallensymboliek.

Maar Pythagoras haalde zijn mosterd ergens anders. Zijn belangrijkste bron van de symboliek die hij in getallen zag, staat beschreven in de traditie en de symbolen van de Kaballa. Dit “boek der verborgen wijsheden” is een oude Joodse verzameling teksten van geheime leren, maar die werd alleen mondeling overgeleverd aan ingewijden. Pythagoras zorgde voor een wiskundige benadering van de cijfers, haalde die uit de esotherische sfeer, en vertaalde dit naar numerologie.

De numerologie of getallenleer vandaag vertaalt alles in één van de negen getallen en geeft daar specifieke karakteristieken aan. Die geven je inzicht in je innerlijk, je masker naar de buitenwereld toe, hoe je door anderen wordt gezien en je lotsbestemming. Op Lichaam en Geest vind je enkele voorbeelden van hoe getallen je dat inzicht kunnen geven.

Geboortegetal

Het geboortegetal wordt ook wel het levenspadgetal genoemd en geeft de mogelijkheden van een persoon aan. Het wordt bepaald door het totaalgetal van je geboortedatum en geeft zijn energie aan je levensweg. Zoals de positie van de planeten op je horoscoop je persoonlijkheid en capaciteiten onthullen, zo geeft het geboortegetal je inzicht in de weg die voor je ligt. Die weg bepaalt je karaktereigenschappen, je motivatie en persoonlijkheidstype. Het geboortegetal is niet allesbepalend; het is slechts een stuk gereedschap dat gebruikt kan worden om meer over je zelf te weten te komen. Hierdoor kan je geestelijk groeien, jezelf beter manifesteren en je openstellen voor de vele mogelijkheden die het leven je te bieden heeft.

» voorbeeld berekening: 17 juli 1976 → 1+7+0+7+1+9+7+6 = 38 (opgetelde cijfers > 9: beide getallen optellen) → 3+8 = 11 → 1+1 = 2

Betekenis van getallen

Getallen hebben een zeer grote invloed op ons dagelijkse leven. Onze hele economie is erop gebaseerd, en ook in onze sociale interacties helpen getallen ons er een geordend geheel van te maken. En toch zijn ze verschillend, hebben ze elk hun eigenzinnige betekenis. Je geboortegetal geeft je een specifieke betekenis achter die getallen; hieronder vind je een betekenis van de getallen zoals die het vaakst voorkomen.

1 – de enkeling

Element: vuur
Sleutels: activiteit, onafhankelijkheid, originaliteit, moed, inventiviteit, leiderschap, ambitie, pionier.

Eén is het getal van de leider, de enkeling, de pionier en initiatiefnemer. Je bent altijd een stap vooruit op de rest en geeft het tempo en de richting aan voor anderen zoals een dirigent dat doet. Eén is ook het getal van activiteit, wilskracht, ambitie en macht. Je bent als één anders dan de anderen, je gelooft in eigen geest en levensstijl, handelt intelligent en komt in vaak in opstand tegen de gevestigde orde.

Positief: je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.

Negatief: egoïstisch, lui, besluiteloos, koppig, tiranniek, hekel aan gevestigde orde. Leer je moeilijkheden te overwinnen met je eigen creativiteit.

2 – samenwerking en tact

Element: water
Sleutels: vrede, compagnonschap, diplomaat, spiritualiteit.

Twee is het getal van evenwicht. Je hebt veel behoefte aan gezelschap, hebt veel liefde te geven en je stelt je graag ten dienste van anderen. Als twee ben je tactvol, zachtmoedig, zeer gevoelig en ijverig. Je gaat zeer analytisch te werk en houdt van orde en netheid. Makkelijk aanpasbaar, geduldig en bescheiden, je houdt van muziek en je bent vaak geïnteresseerd in het occulte.

Positief: als twee ben je meevoelend naar mensen toe. Moederenergie voor zorgen en verzorgen. Eerst de ander, daarna jezelf.

Negatief: je kan krokodillentranen hebben wanneer emoties diep verstopt zijn. Je kan in je denken blijven zitten, en hierdoor kilte hebben en kwetsbaar zijn (een harde buitenkant met een zachte binnenkant). Leer contacten met anderen te leggen en de noodzaak van geven en nemen in te zien.

3 – expressie en taal

Element: lucht
Sleutels: verbeelding, expressie, levensgenieter, creativiteit, economie.

Als drie belichaam je creativiteit en individualiteit, maar ook ondeugd. Je bent vernieuwend, speels en optimistisch. De drie is een echte wereldreiziger, maar wanneer je negatief bent, kom je amper je deur nog uit. Je wilt als drie alles meemaken en gezien hebben en je bent spiritueel en paranormaal ingesteld. Creativiteit is een zeer sterk punt. Je mag dan over een geweldige creatief voorstellings- en verwoordend vermogen beschikken, maar je vindt het moeilijk je expressie op een effectieve manier te uiten. De uitdaging is: kanalen te zoeken, waarlangs jij je op een creatieve manier kunt uitdrukken. Als je hierin slaagt, zal je jezelf meer voldaan en gelukkiger voelen.

Positief: je zet krachtige energie en inspiratie om in creativiteit en dienstbaarheid; en je bent zeker van jezelf.

Negatief: kritisch, cynisch, pocherig, pessimistisch. Routinewerk is niets voor jou. Zorg dat je geen manusje-van-alles wordt, maar specialiseer je. Leer in staat te zijn je vrij te uiten.

4 – werk en discipline

Element: aarde
Sleutels: gestructureerd, orde, beperking, soberheid.

Het kenmerk van de vier is werk en vakmanschap. Je bent een harde werker met veel uithoudingsvermogen, loyaal en stipt, logisch en analytisch en zowel lichamelijk als geestelijk altijd bezig. Als vier ben je niet zozeer emotioneel maar wel erg betrouwbaar en je kan je goed concentreren. Je hebt overal punten, geen swung, en je houdt van wetten en regels. Hierdoor kan je als vier strak zijn in je beleving: het is zo en niet anders. Als vier ben je een echte bouwsteen, een perfectionist. Je wilt ervaren en bent zeer trouw.

Positief: je bereidt je goed voor en doet de dingen stap voor stap. Je bouwt geduldig voort, waarbij je een evenwicht behoudt tussen logica en emotie.

Negatief: gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en de neiging je aan taken en verplichtingen te onttrekken. Je hebt emoties die je kan opkroppen zodat er darmklachten kunnen ontstaan. Je bent als vier zeker geen mensen-mens. Verkramping en kortzichtigheid. Leer verantwoordelijkheid op te nemen voor je daden.

5 – vrijheid en afwisseling

Element: lucht
Sleutels: constructief, vrijheid, kennis, veelzijdig, inventief.

Als vijf ben je representatief en durf je risico te nemen en dingen te veranderen. Tegelijkertijd ben je heel erg bang om te verliezen wat je dierbaar is. Daardoor klamp je je overal aan vast. De Vijf staat ook voor het communiceren naar buiten maar je weet niet altijd hoe het te brengen. Alle vormen van geld zijn heel belangrijk, maar er echt mee omgaan kan je als vijf niet. De vijf wordt ook wel eens het justitie-teken genoemd, wat zowel positief als negatief kan zijn. Ten tijde van een uitdaging zal je als vijf zoeken om het sterke verlangen naar bevrediging en vernieuwing in balans te brengen met de behoefte aan een partner voor het leven. Je hoort bij iemand die ideeën en avonturen met je deelt.

Je bent zeker geen spaarder. Wanneer je geld hebt, dan laat je dat zeker rollen. Meestal durf je als vijf veel risico”s te nemen en neem je het niet altijd even nauw. Je bent ook een dromer en daardoor laat je je nogal snel iets wijsmaken. Je kan goed doen alsof je iets geloofd terwijl dat niet zo is. De meeste vijven houden van reizen en hebben behoefte aan verandering, maar als je negatief bent, dan kan dit naar de andere zijde omslaan. Als vijf hou je van vrijheid maar je doet niets zonder overleg, want partnerschap en relaties komen op de eerste plaats, net als eerlijkheid. Je kan absoluut niet stiekem zijn, want dat zou je schuldgevoel geven. Je stelt kwantiteit boven kwaliteit. Je kan je problemen bij iedereen kwijt, maar je bent toch geen echte prater.

Positief: je houdt van sport en joggen, maar toch ben je niet echt actief. Als je dan toch loopt, dan het liefst in de vrije natuur, want als vijf ben je een echte ontdekkingsreiziger. Overal de humor van inzien, ook dat is je sterke kant als vijf.

Negatief: als vijf wil je veel, maar je maakt het maar zelden af. Je gaat helemaal op in nieuwe zaken waar uiteindelijk niets van terecht komt. Alles lijkt te mislukken. Jammer, want je wilt zo graag. Een negatieve kant is ook je moeite met seksualiteit, want daar is intensiteit voor nodig. Andere zwakke punten: energieversnippering, teveel hooi op je vork nemen en rusteloosheid. Als vijf kan je oppervlakkig zijn en niet van moeilijke dingen en zaken houden. Je kan te vaak met humor proberen iets op te lossen. En je kan uren achter elkaar achter de pc zitten zonder aan nachtrust toe te komen. Slapen op de bank, dat gebeurt iets te vaak. Leer op de juiste manier met je vrijheid om te gaan.

6 – verantwoordelijkheid

Element: water
Sleutels: artistiek, verantwoordelijk, liefde voor faam.

Als zes ben je liefdevol, begrijpend en hartelijk. Je zou jezelf een kosmische ouder kunnen noemen, want je bent gesteld op harmonie en stabiliteit, standvastigheid en rechtvaardigheid. Je bent idealistisch en rechtvaardig, raadsman en heler. Als zes sta je voor de liefde, de planeet Venus en verantwoordelijkheid. Je kent niet veel spiritualiteit, wel water en emoties. Je houdt van harmonie en werken met mensen vanuit je hart. Je kan heel aardig zijn, maar ook heel venijnig. Soms ben je een echte moederkloek, want je wilt altijd de harmonie bewaren. Soms denk je dat er ruzie is terwijl dat niet zo is.

Positief: je ziet het grotere geheel, je bent vergevensgezind en geduldig en je doet uitstekend werk zonder te perfectionistisch te worden. Als zes accepteer je jezelf en anderen. Je hebt veel met aardse liefde te maken en je kan genieten van de mooie en kleine dingen. Huis en haard zijn heilig en het hele leven staat in het teken van de liefde.

Negatief: een bekende eigenschap van de zes is dat je mensen afhankelijk van je kan maken. Soms ben je erg bemoeizuchtig, waardoor je anderen ook afhankelijk van je maakt. Als zes kan je soms erg venijnig zijn en kan je moeilijk conflicten hanteren. Soms kan je problemen met liefdesaangelegenheden hebben, en dan weet je niet wat je er mee aan moet. Zwakke punten zijn je geslachtsorganen, het hart en de vruchtbaarheid. Leer verantwoordelijkheid voor je gezin en de samenleving te aanvaarden.

7 – innerlijke wijsheid

Element: water
Sleutels: analist, begrijpt wetenschap, meditatie, ritueel en magie.

Zeven beschrijft je als een wetenschapper, altijd aan het nadenken en leren, gericht op kwaliteit, vol geloof en vertrouwen. Je bent evenwichtig en houdt van rust en straalt dit ook uit. Je gedrag is beschaafd en edelmoedig. Je raakt nauwelijks de aarde en zweeft als het ware. Als zeven sta je voor spiritualiteit, voor vervagen en voor eenzame hoogten. Soms wil je alleen maar praten met bovennatuurlijke of goddelijke wezens, en daarom leef je vaak in een roes, een droomwereld en heb je soms alle grip op de werkelijkheid en het leven verloren. Je hebt interesse in alles wat je niet praktisch nodig hebt in het leven, zoals esoterische boeken.

Je bent een gevoelig mens maar je ziet de dingen soms te mooi of juist te lelijk. Soms zou je wel eens willen vluchten, maar je kan dit niet. De drang om te vluchten is groter dan de drang om te ervaren. Daarom voel je je soms erg eenzaam en onbegrepen. Je hebt een grote intuïtie en voelt veel dingen aan, nog voordat het gebeurd is. In een dienstbaar beroep ben je daarom als zeven erg geschikt. Je moet altijd proberen evenwicht te vinden tussen enerzijds de behoefte aan structuur, en anderzijds de behoefte aan verandering. Je hebt vaak het gevoel in meer dan één richting geduwd te worden. Het zal je dan ook zelden lukken om achter de grote hoeveelheid aan interesses die je hebt, tegelijkertijd aandacht te besteden. In plaats daarvan kan je beter kijken hoe je spontaan kan zijn en tijd vrij kan maken voor persoonlijke groei.

Positief: je vertrouwt op je diepste gevoelens en je vertrouwt anderen genoeg om je hart open te stellen. Je neemt emotionele risico’s en deelt je gevoelens. Als zeven zoek je de fleur van het leven. Je bent verzorgend en zorgt goed voor anderen.

Negatief: te haastig, onredelijk, tegenzin om te leren, angst om te falen en alleen te zijn. Als negatieve zeven grijp je snel naar drugs en alcohol. Als kind zorg je vaak voor problemen bij je ouders, maar ook als jonge volwassenen kan je als zeven voor heel wat problemen zorgen voor ouders, vrienden, gezin en familieleden. Je hebt soms iets te veel de neiging je van alles en iedereen terug te trekken. Leer je geest te ontwikkelen en wijsheid en begrip te verwerven.

8 – materialisme en prestaties

Element: aarde
Sleutels: oordelen, rechter, materieel, sterk, organisatie.

Als acht symboliseer je de manifestatie van kracht op materieel niveau. Je bijhorende eigenschappen zijn een goed vermogen tot oordelen, tact en doelgerichtheid. Je hebt gezag, materiële vrijheid, zelfvertrouwen, zelfbeheersing en betrouwbaarheid. Als acht zijn beleefdheid en intelligentie belangrijk. Je gaat altijd door. Je leert langzaam en bent een echte laatbloeier. Als acht kan je goed leidinggeven, maar emoties vind je vaak zwak. Je bent een goede leraar met grote wijsheid in eigendom, en over het algemeen een goede organisator met veel geduld.

Je bent constant in beweging en leert door omstandigheden en ervaring, waarbij je altijd verstandig reageert. Uiteraard ben je een harde werker. Heb je een probleem, dan gaat je naar de kern ervan om het op te lossen. Daarbij wil je je oplossing het liefst aan iedereen vertellen, totdat er weer een probleem komt en de cyclus opnieuw begint. Als acht sta je ook voor kracht, status, autoriteit en dynamiek.

Positief: je kent overvloed en hebt invloed zonder zorgen of misbruik. Je bent vrijgevig en wijs in het delen van zegeningen. Als acht weet je heel goed om ervaringen een plekje te geven.

Negatief: je weet niet altijd hoe je moet slagen zonder je ellebogen te gebruiken. Als negatieve acht kan je erg lui zijn, ook als het tijd is voor actie, beweging en radicale beslissingen. Daarbij toon je geen emoties en krop je alles op. Als acht heb je vaak last van de nek en de schouders en soms ook van de onderrug. Leer materieel succes te bereiken en gezag te verwerven.

9 – begrip en volmaaktheid

Element: vuur
Sleutels: kunnen vergeven, jezelf vergeten, perfectie, philanthropisch, inzet voor universeel doel.

Als negen draait alles om liefde. Negen is bij wijze van spreken het getal van de leraar in de liefde op universeel niveau. Je bent barmhartig, menslievend, spiritueel, romantisch en gevoelig. Je staat voor ”hier kom ik, hier ga ik, ik ben de zon’. Vaak ben je als negen dan ook daadwerkelijk het zonnetje in huis. Je hebt een magnetische aantrekkingskracht en bent intuïtief. Je werkt graag samen met anderen en je bent daarin creatief, efficiënt en verantwoordelijk. Als negen wil je gezien worden, en dat lukt ook meestal. Lukt dat niet, dan krijg je al snel het gevoel te weinig aandacht te krijgen. Ben je negatief ingesteld dan ga je misschien zelfs wat zeurderig worden.

Je hebt als negen een ruime kijk op het leven en je zal altijd eerder aan anderen denken dan aan jezelf. Je bent de samenstelling van alle voorafgaande getallen, en daardoor het getal van de volmaking. Je kan moeilijk dingen loslaten want je bent heel nieuwsgierig, ook op seksueel gebied. Je blijft emotioneel en professioneel, maar je kan niet makkelijk grenzen bepalen. Je hebt behoefte aan vijvers, spiegels, glitter en veel licht in huis om het maar zo ruimtelijk mogelijk te maken. Als negen vraag je veel aandacht, want de negen is de zon, en de zon wil gevoed worden. Je drukt veel uit met je lichaam, door te bewegen, te dansen of te praten met je handen.

Positief: je leeft in overeenstemming met je hogere principes en bent een leider door voorbeeld. Als negen heb je veel diepgang, charisma en wijsheid.

Negatief: je moet leren een ruimdenkende houding te ontwikkelen en niet zo kleinzielig en bevooroordeeld te reageren. Je kan soms wat zeurderig zijn en je zin willen bereiken. Soms eis je als negen te veel aandacht op en vind je jezelf te belangrijk. Leer een ruimdenkende houding te ontwikkelen.

Persoonlijkheidsgetal

Hoe word je door anderen gezien
Je persoonlijkheidsgetal toont je hoe je met je omgeving omgaat, hoe je de wereld benadert, je fundamentele houding in het dagelijkse leven. En het getal laat zien hoe je bij anderen overkomt. Het persoonlijkheidsgetal wordt berekend aan de hand van de dag van de maand waarop je geboren bent.

1 10 19 28 Krachtige persoonlijkheid
Omdat je karakter nogal explosief is zul je nogal eens op tegenstand stuiten. Je weet wat je wilt en bent heel goed in staat om eigen beslissingen te nemen. Je hebt een krachtige persoonlijkheid, bent spontaan en altijd bereid om iets nieuws te leren. Ook ben je altijd op zoek naar mogelijkheden om je kennis te vergroten en je bezittingen uit te breiden.

Je bent onafhankelijk en kunt goed functioneren in een leidinggevende positie. Je werkt het prettigst in je eentje, maar je vindt het lastig om op de achtergrond te blijven, je houdt er wel van om in de schijnwerpers te staan. Je houdt van mooie kleding en mooie spullen, en je bent gevoelig voor wat er in de mode is.

Binnen een relatie zoek je een sterke partner die tegen jou opgewassen is. Maar verdiep je ook in de verlangens en verwachtingen van de ander, en bepaal of je daar wel aan wilt en kunt voldoen.

De drang naar vrijheid in denken en doen is erg sterk. Je hebt van nature niet zoveel oog voor de behoeften van andere mensen, kijk uit dat dit niet uitmondt in egoïsme.

2 11 20 29 Behoefte aan mensen om je heen
Je kunt niet goed tegen alleen zijn, je hebt behoefte aan mensen om je heen. De mening van anderen is heel belangrijk voor je, en je bent dan ook sterk beïnvloedbaar. In je huis is het vrijwel altijd netjes, want je bent een Pietje Precies. Je verlangen naar harmonie is groot, je bent attent en probeert je altijd aan te passen, ook als dit soms veel van je vergt.

Je kunt snel van stemming wisselen, anderen kunnen het daarom niet altijd makkelijk vinden om met je om te gaan, omdat ze niet altijd weten wat ze aan je hebben. Als je geen relatie hebt voel je je niet compleet, je zoekt altijd naar een passende tweede helft die jou steun en aanvulling kan bieden.

Je bent een harde werker, maar staat niet graag in de schijnwerpers, je wilt je werk het liefst op de achtergrond doen. Je kunt moeilijk tot beslissingen komen doordat je altijd twijfelt of je wel de goede keuze maakt. Je kledingkeuze is aangepast aan wat gebruikelijk is.

Probeer te leren je aandacht wat meer op één ding te richten, versnipper je energie niet over talloze objecten tegelijkertijd. En durf wat meer te genieten!

3 12 21 30 Onderhoudend gezelschap
Je hebt altijd wel iets te vertellen, en dat werkt in je voordeel wanneer je in lastige situaties verzeild raakt. Omdat anderen graag in je onderhoudend gezelschap verkeren heb je een uitgebreide vriendenkring. Je bezit een rusteloze energie die je in staat stelt om snel van ziektes en tegenslagen te herstellen.

Je hebt een groot uithoudingsvermogen, zeker wanneer het om relaties gaat. Jij voelt je gelukkig wanneer je een ander gelukkig hebt gemaakt. Ondanks je eigen onzekerheid ben je heel goed in staat een ander uit de put te halen. Je hebt je huis met smaak ingericht.

Je bent niet altijd in staat het geheel te overzien waardoor het je vaak moeilijk af gaat om besluiten te nemen. Je bent niet iemand die rechtoe rechtaan op zijn of haar doel afgaat, dat wat je wilt bereiken gaat meestal via allerlei omwegen. De juiste inzet is er wel, maar er doet zich van alles voor waardoor je niet anders kunt dan van de door jou gekozen weg af te wijken.

Kijk uit dat je niet te veel tegelijk aanpakt, omdat je talenten dan verloren gaan. Richt je liever op één ding en specialiseer je daarin om het beste resultaat te bereiken.

4 13 22 31 Een harde werker
Je hebt grote behoefte aan zekerheid, diep van binnen ben je bang dat je ooit in armoede zult moeten leven. Maar doordat je inzet zo groot is, is de kans op armoede erg klein. Je houdt van een ordelijk bestaan waar alles vertrouwd en bekend verloopt. De natuur geeft je rust en inzicht, je hebt dit nodig, dus probeer hier regelmatig tijd voor vrij te maken.

Een harde werker dus, niet bang om vuile handen te krijgen en met de behoefte om veel verschillende dingen mee te maken. Daardoor zul je in de loop van je leven waarschijnlijk meerdere beroepen uitoefenen. Mensen gaan graag met je om vanwege het vertrouwen dat je uitstraalt.

Binnen een relatie ben je trouw en de ander weet wat hij of zij aan je heeft. Je blik is altijd op de toekomst gericht en minder op het hier en nu. Je bent erg gesteld op een schoon huis en nette kleding. Als je eenmaal een gezin hebt neem je je verantwoordelijkheid, en dat eis je van de ander ook.

Probeer eens wat meer stil te staan bij wat je allemaal al bereikt hebt, geniet er ook eens van!

5 14 23 Behoefte aan verandering
Je voelt je vaak rusteloos en kunt niet lang op dezelfde plaats blijven zonder het gevoel te krijgen dat je dan ergens anders iets misloopt, of dat het op een andere plaats veel leuker is. Het valt je moeilijk om je ergens voor 100% op te concentreren, omdat je in gedachten al onderweg bent naar je volgende bestemming.

Zolang je geen vaste relatie hebt, zullen je vriend(innet)jes elkaar snel afwisselen. Door de behoefte om steeds te veranderen kom je in contact met veel verschillende mensen waardoor je een prima mensenkennis ontwikkelt. Je hebt -ondanks die grote behoefte aan verandering, een eerlijk en rechtvaardig karakter.

Als je kinderen krijgt zul je bij hun opvoeding ruimdenkend zijn, en aandacht schenken aan kunst en cultuur. Je zult ze zo breed mogelijk een brede basis willen meegeven voor hun verdere leven.

Je staat graag in het middelpunt van de belangstelling en je houdt van lekker eten en al het goede wat het leven maar te bieden heeft. Het is belangrijk voor je ontwikkeling om je ook te verdiepen in een studie of een goed boek met als doel je te ontwikkelen.

6 15 24 Aangeboren veerkracht
Jouw plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel is heel erg groot, daardoor vergeet je veel te vaak om tijd vrij te maken voor jezelf. Anderen komen bij jou uithuilen, omdat jij altijd de juiste woorden weet te vinden om troost te kunnen bieden. Je voelt je gelukkig als je kunt zorgen voor hen die je lief zijn, maar je verantwoordelijkheidsgevoel is ook vaak een zware last.

In de liefde ben je romantisch ingesteld, en harmonie binnen je relatie is buitengewoon belangrijk voor je. Heb je de pech dat je partner niet zo romantisch is ingesteld, dan ga je dromen van dineetjes bij kaarslicht of varen in het maanlicht.

Je zult vaak tegen problemen en omstandigheden aanlopen die veel van je zullen vragen, maar je hebt een aangeboren veerkracht die je steeds opnieuw helpt om toch weer verder te gaan.

Het zou goed voor je zijn om te schilderen en om te leren jezelf niet altijd weg te cijferen. Zoek ook regelmatig het strand en de zee op zodat je bij kunt tanken.

7 16 25 Een enigszins afwijkende kijk
Je hebt een enigszins afwijkende kijk op het leven, waardoor anderen je vaak niet zullen begrijpen. Door dat onbegrip kun je je eenzaam voelen. Ook binnen een relatie zou dit een struikelblok kunnen te zijn. De ander kan of wil niet begrijpen hoe jij in het leven staat.

Je voelt je het best in een rustige omgeving, als er teveel lawaai is word je al snel nerveus. Je voorkeur gaat uit naar een relatie, maar niet ten koste van alles, je kunt ook heel gemakkelijk alleen wonen.

Je behaalt de grootste successen wanneer je je open opstelt en de dingen rustig op je af laat komen. Zorg dat je voldoende ruimte hebt om te lezen en te mediteren en je te verdiepen in filosofische of spirituele zaken.

Dieren zijn belangrijk voor je, als je de mogelijk hebt zul je zeker een huisdier bezitten, omdat een dier liefde geeft zonder er iets terug voor te vragen.

8 17 26 Een geboren leider
Soms probeer je op de achtergrond te blijven, maar voor je het zelf in de gaten hebt ben je alweer aan het organiseren en coördineren. Je kunt dominant overkomen op andere mensen en vaak ben je dit ook, want je geldingsdrang is erg groot.

Je bent zelden door anderen te beïnvloeden en je hebt een groot uithoudingsvermogen, je haalt uit elke situatie alles wat er in zit. Door je sterke karakter overwin je uiteindelijk praktisch alle problemen die je tegenkomt, maar voor de verwerking heb je meestal meer tijd en rust nodig.

Je hebt graag mensen om je heen en houdt van gezelligheid, en wanneer er problemen zijn wordt jij vaak gevraagd om een bemiddellende rol te spelen. Binnen een intieme relatie speelt gevoel een grote rol, je bezit aanleg tot (een te grote) jalouzie.

Je komt je afspraken na, maar meestal moet je op het laatste moment nog van alles regelen. Zorg dat je periodes hebt waarin je je terug kunt trekken van alle hectiek, je hebt dat nodig als broedplaats voor nieuwe plannen.

9 18 27 Zwart of wit
Als jij A hebt gezegd zul je- als het aan jou ligt- ook altijd B zeggen. Je zult altijd eerst iets willen afmaken voor je aan iets nieuws begint. Je hebt er een hekel aan om je energie te versnipperen, je richt je aandacht liever op één project tegelijk. Je bezit een grote overtuigingskracht waarmee je anderen kunt winnen voor jouw ideeën. Maar ondanks je sterke karakter kun je bij echte tegenslag soms helemaal in paniek raken.

Voor jou is alles zwart of wit, er is geen tussenweg mogelijk. In de liefde ben je hartstochtelijk, maar wanneer jouw gevoelens afgewezen worden zou je een obsessie voor die persoon kunnen ontwikkelen, vanuit diezelfde drang om alles waar je aan begonnen bent te moeten voltooien.

Je bent vrijgevig, anderen mogen altijd meedelen in wat je op dat moment te geven hebt, maar kijk uit dat hier geen misbruik van wordt gemaakt. Ondanks dat bijna alles wat je aanpakt ook lukt, en je dus dat voordeel brengt waar je naar op zoek bent, zul je nooit helemaal tevreden zijn en altijd meer willen.

Leer je emoties beter in de hand te houden. Als je emotioneel goed in je vel zit kun je de hele wereld aan!

Bron

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.