Myers-Briggs Type Indicator

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een systematiek om de verschillen in persoonlijkheid van mensen te classificeren. Het model is ontwikkeld door Katharine Cook Briggs en haar dochter Isabel Briggs Myers op basis van theorieën van Carl Gustav Jung (Psychological Types, 1921).

bloom blossom close up color

Photo by Pixabay on Pexels.com

MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier dichotomieën met elk twee polen:

de E/I dichotomie
Extraversie (iemand haalt zijn energie/inspiratie voornamelijk van de wereld om zich heen) of
Introversie (voornamelijk vanuit zijn innerlijke belevingswereld)

de S/N dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor het opnemen van feitelijke informatie en informatie uit de wereld direct om zich heen (Waarnemend/Sensing) of
voor het opnemen van informatie in de vorm van verbanden en grote lijnen, gebruik makend van ervaringen en eerder opgedane informatie (Intuïtief)

de T/F dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica (Denkend/Thinking) of
op basis van gevoelens (Voelend/Feeling)

de J/P dichotomie
Heeft iemand een voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en beoordeelt hij dingen, een waarde-oordeel gevend (Judging) of
heeft iemand een flexibele en spontane manier van werken, en bekijkt hij de dingen zoals ze zijn zonder daar direct iets over te vinden (Gewaarwordend/Perceiving)

Er bestaan verschillende testen om jouw eigen profiel te bepalen: één van deze testen kun je vinden op volgende link: TEST

Als je meer over jezelf leert, kun je ook inschatten of een bepaalde partner al dan niet bij jou zou passen. Let wel op voor je overhaast conclusies trekt. Iemand kan bv een overwegend E-type zijn, maar slechts 51% scoren op E. Waardoor hij/zij afhankelijk van de situatie gedraagt als een E of een I.

c595d7e69ab2afa27ffb0a6f66ac125e.jpg

Helaas zijn de aantallen potentiële matches niet echt evenredig verdeeld, dus kunnen we niet allemaal voor de Ideal Match gaan. Ben je zoals mij een ENTP dan is de zoektocht naar die ideale INFJ of INTJ een beetje zoals zoeken naar een speld in een hooiberg. Slechts 2% van de  vrouwelijk bevolking voldoet aan mijn ideale match, terwijl 6% van de mannelijke bevolking mijn profiel heeft. Het leven is niet altijd eerlijk.

champion_wallpaper.jpg

Elk profiel heeft ook zijn eigen benaming gekregen. Een woord dat direct wat meer zegt over het type:

De architect, de logicus, de bevelhebber en de debateur zijn de analysten.

De advocaat, de bemiddelaar, de protagonist en de campagnevoerder zijn de diplomaten.

De logisticus, de verdediger, de leidinggevende en de consul zijn de schildwachten.

De virtuoos, de avonturier, de ondernemer en de entertainer zijn de verkenners.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.